Podstawowe informacje

Uwaga! Używasz wybranych portfeli tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez dane oprogramowanie. Przed uruchomieniem portfela zalecamy przeskanowanie go przez oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na Twoim komputerze lub dostępne online na stronie VirusTotal. Pamiętaj o zrobieniu kopii zapasowej ziarna (seed), umożliwiającego odzyskanie portfela wraz z środkami w nieprzewidzianych sytuacjach. W przypadku większych kwot niezalecane jest korzystanie z portfeli online.

BitcoinZ - wybrane portfele

Dla użytkowników systemu Microsoft Windows:

Dla użytkowników systemu mobilnego Android:

Bitcoin Gold - wybrane portfele

Dla użytkowników systemu mobilnego Android:

Portfel online: