Regulamin korzystania z usługi
  1. Użytkownik korzystający z usług serwisu MINEflow Pool zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu oraz warunków w nim opisanych.
  2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie. Z tego powodu użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy regulamin nie uległ zmianie. Użytkownik, który nie przyjmuje warunków określonych w zaktualizowanym regulaminie, jest zobowiązany zaprzestać korzystania z usług.
  3. Adresy portfeli tzw. górników oraz wszelkie statystyki użytkowników są publicznie dostępne. Nie ma możliwości ograniczenia wglądu do swoich statystyk innym użytkownikom.
  4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wywołane przerwami w dostępie do usługi. Przerwy te mogą być spowodowane przez konieczność przeprowadzenia prac administracyjnych lub przez awarie.
  5. Użytkownik serwisu otrzymuje wypłatę w wysokości równej części całkowitej nagrody za wykopany blok. Wysokość wypłaty jest proporcjonalna do pracy (liczonej w udziałach) jaką użytkownik włożył do wykopania danego bloku, pomniejszona o wysokość prowizji kopalni. Innymi słowy, jeśli do wykopania bloku o nagrodzie wynoszącej 100 monet, użytkownik włożył 50% pracy względem całej pracy, jaka została wykonana do wydobycia tego bloku, otrzyma 49,5 monet przy założeniu, że prowizja kopalni wynosi 1%.
  6. Użytkownicy serwisu mogą otrzymać wypłaty z pewnym opóźnieniem. Opóźnienie może się zmieniać i zależy od częstotliwości wydobycia bloków, które to z kolei zależy od proporcji aktualnej całkowitej mocy kopalni względem mocy całej sieci.
  7. Warunkiem otrzymania wypłaty jest konieczność przekroczenia minimalnego progu wypłaty dla danej kryptowaluty.
Z dnia: 22 sierpnia 2017